Frederik van Caem is in 1992 begonnen met een praktijkonderzoek naar de plaats van emoties, voelen en gedrag bij mensen bij het bereiken van hun beoogde doelen, zowel persoonlijk als zakelijk. 

Emotietheorie is wetenschappelijk nog lang niet uitgekristalisseerd ! 

Hij hanteert in dit inmiddels 35 jaar lopende praktijkonderzoek dat dient als basis voor zijn boekproject ;'voelen realiseert doelen', de door hem ontwikkelde formule;

Wij zijn 'rondjes',  er is fysiek niets vierkant aan de mens , maar leven in onze dagelijkse praktijk meer als - of in - 'vierkantjes'. Rond staat hierbij voor emotie en vierkant voor ratio. Dit zijn de kapstokken die Frederik van Caem gebruikt om duidelijk te maken in welke context iets zich bevindt. 

Rond staat voor voelen Vierkant voor denken

                                                               "moeten maakt gek, in willen zit de kracht"

Frederik van Caem geeft sinds 1992 inhoud aan ;

  •  Persoonlijke Coaching 
  •  Begeleiding van Ondernemers/Managers  
  •  Innovatie en Business Development

met als doel zowel persoonlijk als zakelijk een helder en bewust inzicht te geven in de macht en kracht van emoties en gevoel in de dagelijkse praktijk en de rationele waarde  en effecten hiervan.

'Het voelt niet goed, maar klinkt redelijk
wordt nooit een succes'

Dit is 1 van de meetbare analyses van Frederik van Caem, die voor veel mensen en bedrijven de sleutel is geweest om op basis van inzicht in de waarde van emoties en het leren werken met gevoel, succesvol een andere koers te gaan varen. Of op het juiste moment een goed besluit te nemen.

Gevoelswaarde is immers bepalend voor een goed eindresultaat. Aan heel veel heb je soms heel weinig, aan heel weinig soms heel veel ! Het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.

'succes maken is niet zo moeilijk, succesvol blijven is veel moeilijker' 
'Mensen zijn rondjes -
maar handelen als vierkantjes'


Email

aanbevolen links